ZAKÁZKOVÝ SYSTÉM

Modul ZAKÁZKOVÝ SYSTÉM umožňuje sledovat a hodnotit plnění zakázek, včetně zadávání poptávek a objednávek zákazníků, přidělovat potřebné personální zdroje a zpětně hodnotit a kontrolovat reálné plnění vůči plánu, odměňování pracovníků podle skutečně odvedené práce.

Modul dále umožňuje sledovat nedokončenou výrobu a urychlit řešení opakujících se problémů. Další výhodou toho systému je jeho provázanost s moduly fakturace a mzdy, která umožňuje jednoduché zadávání položek k jednotlivým zakázkám a zajištění podkladů pro výpočet mezd.

Do konečné ceny výrobku jsou promítnuty všechny náklady spojené s jeho realizací.

Poptávky

Zde je možné zadávat a sledovat požadavky zákazníků na jednotlivé výrobky. Do poptávek lze zadat požadavky zákazníků na jednotlivé položky konečného výrobu (lze je vybrat ze skladu nebo zadat ručně) a dál je převést na objednávky a zakázky.

Objednávky

Umožňují zjištění položek, které je potřeba zajistit pro realizaci jednotlivých zakázek. Lze vygenerovat objednávku pro jednotlivé zakázky.

Zakázky

Slouží k vytváření jednotlivých zakázek. Každá zakázka se skládá z podzakázek (materiál, práce…), které si každý vytváří sám podle své potřeby. Výhodou je provázanost s fakturací, mzdami a poptávkami. Systém umožňuje převedení poptávky na zakázku a rozdělení položek na zakázku a rozdělení položek na jednotlivé podzakázky. Dále umožňuje provázanost podzakázek s fakturací, kdy je možné položky faktur přiřazovat k jednotlivým podzakázkám. Pomocí zakázkového systému je také možné snadno zjistit podklady pro výpočet mezd. Systém umožňuje jednoduché převedení hodin, které zaměstnanci strávili na realizaci jednotlivých zakázek do úkolové mzdy. To rovněž umožňuje přehled o vytíženosti zaměstnanců.

Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012