+ CTM s.r.o. - Ekonomický systém Pavouk

SKLAD

Modulu SKLAD lze využít jak pro reálné vedení libovolného počtu skladů, tak pro usnadnění vystavování položkových dokladů. Pro ocenění skaldových zásob je možné využít několika metod – FIFO, průměr, kusy. O pořízení a úbytku skladových zásob lze v účetnictví dle volby uživatele účtovat způsobem A i B. Každý sklad obsahuje skladové karty hlavní a podkarty. Na každé kartě je možné samostatně nastavit zaúčtování, evidenční metodu, způsob přeceňování, sazbu DPH, PLU. Dále je možné zde sledovat stav jednotlivých položek, kolik jich bylo dáno do výroby, kolik je rezervováno, objednáno. Také je možné vybrat zařazení karty, zda jde o materiál, služby, zboží, výrobek, pomocnou kartu.

Ocenění skladu

Zásoby se na skladě evidují v nákupních cenách Úbytky zásob ze skladu se také uskutečňují v nákupních cenách, ve kterých je materiál a zboží evidováno. Ocenění skladových zásob stejného druhu, které závisí na jejich nákupních cenách, se v průběhu času samozřejmě mění. Program umožňuje zachytit tyto změny pomocí metody automatického přeceňování, kdy se cena zboží na skladě přepočítává průběžně po každém příjmu, resp. v zadaném časovém intervalu.

Evidenční katalogy

Každý sklad obsahuje karty hlavní a jejich podkarty. Ty jdou prohlížet, opravovat, vymazat (včetně všech položek).

Hlavní karta
    - obsahuje evidenční identifikátor, evidenční název, zda je karta aktivní či ne, kolik měrných jednotek je k dispozici, evidováno, rozpracováno (daných do výroby), expedováno (vydaných), ostatních (zbývajících), rezervováno, požadováno, objednáno
    - prostor pro poznámky
    - hlavní karty nelze použít pro výběr položky ze skladu, každá hlavní karta, musí mít svoje podkarty.

Podkarta
    - stejně jako karta hlavní obsahuje evidenční identifikátor, evidenční název, zda je aktivní, kolik měrných jednotek je k dispozici, evidováno, rozpracováno, expedováno, ostatní, rezervováno, požadováno, objednáno.
    - PLU

Základní nastavení
    - zařazení karty: materiál, ostatní, pomocné, služby, výrobek, zboží
    - evidenční metodu: nedefinováno, FIFO, kusy, neevidováno, průměrem
    - zakázka: slouží k stanovení ceny zboží, za kterou se bude prodávat
    - majetek: slouží k evidenci majetku a nastavení odpisů

Nastavení cen - daň
    - zařazení DPH: lze si libovolně nastavit v číselníku DPH
    - způsob přeceňování: nedefinováno, minimem, maximem, odběratelem, průměrem, posledním příjmem
    - kdy přecenit: nedefinováno, automatické, nepřeceňovat, příkazem,
    - vstupní cena: dokladu, režie, úkol, ostatní
    - náklad - cena všech nákladů (včetně dopravného, apod.)
    - C.s Rabat - nastavení rabatu, lze si nastavit individuálně

Nastavení jednotek -měrná jednotka - ks, m, kg…
    - předvolba jednotek
    - normativ jednotek
    - minimum
    - maximum
    - optimum
    - hmotnost
    - objem

Nastavení účetnictví
    - doklady
    - slouží k nastavení automatického zaúčtování položky v dokladech
    - sklady
    - slouží k nastavení automatického zaúčtování položek při účetní metodě A
    - nastavení středisek

Informace pro ceník
    - ceníková položka
    - lze nastavit individuálně
    - popis ceníku

Ostatní
    - katalog 1 - 9

Objednávky
    - objednávkový kód
    - zadání kódu dodavatele, pro snadnější objednávání
    - nákupní cena

Poznámky - prostor pro vytváření vlastních poznámek

Lze vytvářet libovolné množství karet a skladů, podle požadavků uživatele.

Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012