FAKTURACE

Modulem FAKTURACE se v počítači zpracovává evidence přijatých a vydaných faktur a dobropisů jak v CZK tak i cizí měně v libovolném množství… Provádějí se všechny potřebné operace spojené s evidencí faktur, včetně dokladů pro zpracování DPH, generaci platebních příkazů pro jejich odeslání pomocí elektronického bankovnictví. Pro zjednodušení práce je modul optimalizován tak, aby umožnil co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání položek. Lze využívat adresář firem a provázanost se skladem a zakázkovým systémem.

Vydané faktury

Jednotlivé položky fakturuje možné vybírat přímo ze skladu nebo zapsat ručně, či opravit názvy. Ke každé položce je možné přiřadit DPH v jedné sazbě, vlastní zaúčtování do deníku, středisko a zakázku. Faktury je možné odesílat na e-mail odběratele přednastavený v adresáři. Opakující se doklady lze kopírovat.

Přijaté faktury

Jednotlivé položky faktury je možno zapisovat ručně, nebo vkládat ze skladových položek. Faktury, které jsou hrazeny příkazem, se generují do platebního příkazu, kde je možno vytvořit příkaz a on – line odeslat bez jakýchkoli dalších úprav. Každou fakturu lze uhradit v libovolném počtu splátek, každá splátka je evidována a odečítá se od celkové částky k úhradě.POKLADNA

Modul POKLADNA slouží ke zpracování evidence příjmových a vydaných pokladních dokladů, které tvoří pokladní knihu. Pokladen může být libovolný počet a mohou se zpracovávat v různých měnách. Provádějí se zde všechny operace spojené s evidencí pokladních dokladů a DPH. V každé pokladně je možné nastavit počáteční zůstatek.

Kasa

Je v hodná pro prodejny, možnost tisku paragonů. Jednoduchý převod kas do hlavní pokladny. Lze mít libovolný počet kas.

Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012