Icewarp Mail Server 12

Komplexní řešení pro firemní komunikaci a týmovou spolupráci

Bezpečný e-mailový server s pokročilými groupwarovými funkcemi, který umožňuje sdílet a archivovat veškerou komunikaci, spravovat rozsáhlou databázi dokumentů a kontaktů s jejich historií, plánovat úkoly a schůzky či sledovat vytíženost jednotlivých zaměstnanců.


Elektronická pošta

E-mailový server podporuje standardy SMTP, POP/IMAP a pracuje se všemi známými e-mailovými klienty na trhu. Všechny služby jsou standardně zabepečený pomocý šifrování SSL/TLS. Technologii je možné použít jak pro malé organizace, tak po složité instalace obsluhující desítky tisíc uživatelů a vyžadující škálování. Veškeré příchozí i odchozí e-maily je možné archivovat a to jak na úrovni uživatele, tak na úrovni serveru. Koncový uživatel může do svého archivu přistupovat přes Web klientské rozhraní nebo pomocí jakéhokoliv e-mailového klienta podporujícího IMAP. Standardní oprávnění mu umožní zprávy procházet a kopírovat. Nemá ale právo je mazat. Díky technologii SmartAttachment již není nutné přílohy fyzicky přikládat ke zprávě. Přílohu systém automaticky uloží lokálně na serveru. Do e-mailu vloží unikátní jen odkaz pro její stažení. To přináší několik výhod. Odesilatel zprávy je schopný smazat přílohu i po jejím odeslání. Naopak příjemce ji stahuje pouze pokud o ni skutečně stojí. Ve chvíli, kdy odesíláte větší přílohu více příjemcům, zůstává uložena pouze na jednom místě a nedocházi k ukládání zvlášť každému příjemci.


SMS

Uživatelé své SMS odesílají pomocí běžného e-mailového klienta, přes Web klientské rozhraní nebo pomocí IM. Příjemci zpráv mohou odpovědět zpět a doručit tak zprávu do přijaté pošty uživatele. Tak lehce, jako kdyby mu byl doručen e-mail. Pro správné fungování SMS serveru a integraci s klietnskými aplikacemi je nutné pouze připojit k serveru GSM modem, popř. se domluvit s operátorem poskytujícím SMS službu pro odesílání zpráv. Kromě uživatelů však může SMS server pomoci i jiným účelům. Zejména, při integraci s již existujícím informačním systémem. Upozornění na schůzky, nouzové zasílání SMS zpráv obyvatelům nebo registrace na školení.


Kalendáře, Kontakty, Úkoly, Žurnály

Pokročilé kalendářové funkce umožňují uživatelům organizovat jejich práci, poskytují možnost plánování událostí a firemních zdrojů. Server podporuje otevřené standardy, jakými jsou FreeBusy nebo iMIP pro zasílání a příjímání pozvánek pomocí programu Microsoft Outlook. GroupWare pracuje také s kontakty, úkoly a žurnály. Cílem je dosáhnout synchronizace 1:1 s programem MS Outlook, aplikací IceWarp desktop, mobilním telefonem nebo alternativním e-mailovým klientem. Umožňuje uživateli zpřístupnit své e-maily, dokumenty, kontakty, poznámky, či kalendáře jinému uživateli na serveru. Díky integraci pokročilého systému práv je možné zvolit pro každý objekt jiná práva. Čtení, zapisování, mazání a podobně. Pokud uživatel dostane práva pro přístup k jiné schránce, je o tom automaticky informován e-mailem.


Souborové úložiště

Ukládání souborů na server do souborových složek patří mezi základní funkce GroupWare serveru. Umožňujeme uživatelům nahrávat a stahovat soubory přes Web klientské rozhraní, Microsoft Outlook nebo přímo pomocí namapované síťové složky a sdílení ve Windows.


Mobilní synchronizace

Díky nativní podpoře licencovaného protokolu Microsoft Exchange ActiveSync a open source protokolu SyncML (včetně e-mailů a PIM informací) je možné syncrhonizovat s naším serverem téměř jakýkoliv mobilní telefon na trhu.

Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012