Mzdy

Mzdy a Personalistika

Umožňuje zpracování mezd a s nimi spojené agendy.

Samozřejmostí je možnost zpracování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění zpracování ročního zúčtování záloh z daně z příjmů. V programu lze vytvořit příkaz k úhradě bezhotovostních plateb, srážek ze mzdy, odvodů daní a plateb pojistného Díky provázanosti systému je tak vedení celého mzdového účetnictví velmi jednoduché a přehledné.

Zpracování měsíčních, časových i jiných typů mezd a dalších příjmů, včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění. Jednotlivé měsíční výpočty se archivují.

Slouží k evidenci údajů o zaměstnancích podniku. Kromě základních údajů zaměstnanců se zde nastavují podklady pro výpočet mezd, zdravotního a sociálního pojištění, slev a daně z příjmů, dále se zde nastavují slevy na dani, pravidelné srážky.

Také je tu k dispozici celá řada tiskopisů, které jsou ve shodě s úředním vzorem. Jsou to především Zápočtové listy, Přihláška zaměstnance k pojištění, Přehled vyměřovacích základů a pojištění.

Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012