Autodoprava

Modul AUTODOPRAVA komplexně řeší problematiku spojenou s autodopravou. Slouží k evidenci vozidel, řidičů, generaci knihy jízd, stazek a přepravenek. Dále umožňuje sledovat vytíženost řidičů a vozidel, stav najetých kilometrů, evidenci STK, oprav a automatickou generaci mezd řidičů, včetně výpočtu stravného. Je vhodný především pro firmy zabývající se autodopravou (tuzemskou i zahraniční). Výsledné ukazatele jsou účinným nástrojem pro řízení firmy a technické ukazatele svědčí o stavu vozového parku.

Objednávky

Slouží k evidenci objednávek zákazníků na přepravu. Zaznamenávají se zde požadavky zákazníků, případné smluvní ceny, opakované objednávky. Z objednávek se pak generují přepravenky.

Přepravenky

Evidují, co jednotlivá vodidla vezla, kam, kudy a pro koho. Z přepravenek se generují faktury. Na základě nakládky a vykládky se vypočítají ujeté kilometry, které se sem automaticky přenesou z knihy jízd. Z přepravenek lze snadno získat sestavu, ve které jsou vidět všechny naložené, nenaložené, nevyložené, vyložené, ukončené a neukončené přepravy.

Stazky

Ty se automaticky generují z knihy jízd na jednotlivé řidiče. Evidují kilometry najeté po tuzemsku a zahraničí, jak dlouho řidič jel a zda dodržoval bezpečnostní přestávky.

Kniha jízd

Kniha jízd se automaticky vytváří na jednotlivá vozidla pomocí BLACK BOXŮ (nejsou součástí programu). Z knihy jízd se dále automaticky generují stazky.

Čerpání PHM

Slouží k přehledu čerpání pohonných hmot a to buď načtením dat z externího souboru nebo na základě sms zpráv od řidičů.

SMS

Ta to část slouží k přehledu komunikace dispečinku s řidiči. Je to přehled zpráv od řidičů o tankování, nakládce, vykládce a případných poruchách.

Plánování tržeb

Umožňuje sledovat kalkulace budoucích tržeb na základě objednávek a přepravenek. Další součástí modulu AUTODOPRAVA jsou číselníky, které obsahují položky

Řidiči

Jsou to evidenční karty řidičů, na kterých je možné kontrolovat pravidelnost lékařských prohlídek, psychotestů, EEG, přeškolení a přezkoušení. Dále je zda možné kontrolovat a zjišťovat svěřený majetek.

Automobilů

Vede se zde evidence vozidel, stav tachometru, SPZ, informace z TP. Dále jsou zde zaznamenány informace o domácím přípoji, výchozím (hlavním) řidiči, tankovacích kartách a čipech a karta majetku (evidence odpisů apod.) Uchazečů o zaměstnání Zde jsou evidováni údaje uchazečů o zaměstnání a to například kvalifikace, praxe, znalost jazyků…Ceník přeprav

Provoz vozidel

V této části programu lze zjistit přehled oprav jednotlivých vozidel a vytíženost vozidla.

Tvorba mezd

Zde se na základě tržeb z přepravenek a bodového ohodnocení automaticky vytvářejí mzdy řidičů včetně výpočtu stravného v tuzemsku i v zahraničí. Parametry se nastavují podle potřeb uživatele.

Kniha oprav

Slouží k evidenci všech provedených a naplánovaných oprav. Pravidelné opravy a STK se zde generují automaticky na základě zadaných prvotních údajů

Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012