Ekonomický systém PAVOUK

Ekonomický systém PAVOUK je komplexní účetní, informační a ekonomický software pro vedení účetnictví.

Systém PAVOUK obsahuje tyto moduly:

 1. FAKTURACE
 2. POKLADNA
 3. SKLADY
 4. ÚČETNICTVÍ
 5. ZAKÁZKOVÝ SYSTÉM
 6. AUTODOPRAVA
 7. MZDY
Všechny tyto moduly jsou plně provázány a integrovány do jednotného prostředí. Tím se předchází duplicitnímu zavádění údajů.

Snadné ovládání

Program nabízí příjemné uživatelské prostředí. Ovládání je přizpůsobeno jak začátečníkům – pomocí menu, tak pokročilejším uživatelům – pomocí funkčních kláves, tak i milovníkům Windows – pomocí myši.

Tisk dokladů

Systém nabízí celou řadu předdefinovaných tiskových mustrů ve všech oblastech. Tyto mustry si může uživatel vybrat v nabídkových menu v jednotlivých oblastech zpracování. Připraveny jsou tisky dokladů, jako jsou faktury, pokladní doklady, výdejky, upomínky, dobropisy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát atd. Kromě toho umožňuje program vytváření vlastních tiskových mustrů. Některé doklady a sestavy lze zasílat v různých formátech pomocí elektronické pošty. K tomuto je nutno si dokoupit program

Číselníky

Jsou součástí ekonomického systému a obsahují tyto jednotlivé položky :
 1. Evidenční katalogy (skladová evidence) – obsahuje hlavní karty a podkarty. Více v položce SKLADY
 2. Organizací – adresář firem – je rozdělen na globální přehled, firmy, generovaná, zaměstnance a ostatní. Možno dodefinovat další kategorie. Do adresáře lze vkládat kontakty na jednotlivé organizace, které jsou rozděleny na veřejné a soukromé. Lze zde předdefinovat adresu pro zasílání elektronických forem faktura a dalších dokladů.
 3. Denní kurz měn
 4. Hlavní kniha (možné znázornění základní, minimalizované a úplné)
 5. Účetních souvztažností
 6. Dokladů (číselník jednotlivých řad dokladů)
 7. Středisek
 8. Univerzál, obsahuje - formy úhrad, konstantní symboly (předdefinované ČNB), druhy měn, sazby DPH, zaokrouhlování ceníku, ostatní platby, evidenční položky, ceníkové položky, texty, druhy dodávek, členění organizací, evidenční katalogy, provozní místo, poštovní směrovací čísla, bankovní ústav (předdefinované), stát (předdefinované), rozvaha – lze 6 druhů, ve zkráceném a plném rozsahu, rozpočtová, uživatelská 1-3, každá je plně definovatelná dle vlastních požadavků, výsledovka – viz rozvaha, účetní rozpis
  Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012