Účetnictví

Ekonomický systém PAVOUK je určen pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu. K dispozici jsou všechny povinné účetní knihy. Prostřednictvím rozlišení nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové je řešena oblast týkající se daně z příjmů. Produkt umožňuje sledování nákladů a výnosů v členění na střediska, činnosti a zakázky. V programu je také integrována podpora cizích měn, saldo a finanční analýza.

Hlavní kniha

Po založení nové účetní jednotky je účtová osnova vyplněna dle opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Před zahájením vlastního účtování je vhodné účetní osnovu upravit podle potřeb účtované firmy.

Saldo

Lze zde sledovat stav závazků a pohledávek to i na jednotlivé zákazníky a na určité časové období.

Úhrady

Výpisy z banky lze používat jak v elektronické podobě, tak je možno je vytvářet i ručně. Dále je možná zda vytvářet zápočty (kompenzace), splátkový kalendář, kurzovní rozdíly….

DPH

Veškerá agenda DPH je zpracovávána automaticky na základě prvotních dokladů.
Kopírování struktury a obsahu je zakázáno © CTM s.r.o. 2012